Skambinkite: 8 679 24 419
Rašykite: info@skm.lt

DUK

1. Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (1-12 klasės). NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

2. Kokius būrelius lankantys vaikai gali pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?

Portale www.emokykla.lt yra skelbiamos akredituotos NVŠ programos visoje Lietuvoje. Sostinės krepšinio mokyklos krepšinio treniruočių programos yra akredituotos ir jas lankantys vaikai gali pretenduoti į NVŠ kompensaciją.

3. Kur turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai, norintys savo vaikui gauti NVŠ krepšelį, turi sudaryti ir pasirašyti bei SKM administracijai pateikti sporto mokymo sutartį ir Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartį.

4. Kada NVŠ krepšelis neskiriamas?

Kiek krepšelių iš viso bus skiriama, nustato savivaldybės, įvertinusios turimas lėšas ir gautus prašymus (pvz., grupėje gali būti 15 vaikų, pateikusių sutartis ir norinčių NVŠ kompensacijos, bet krepšelį gali būti jog gaus tik 14 vaikų ir pan.). Tokiu atveju, jei NVŠ krepšeliu skiriama mažiau, nei įstaigoje yra NVŠ krepšelių norinčių ir sutartis pristačiusių vaikų, juos gaus vaikai pagal sutarties pristatymo datą (t. y. tie vaikai, kurie sutartis bus pristatę anksčiausiai, turės didžiausią tikimybę gauti kompensaciją).

Jei vaikui yra patvirtintas NVŠ krepšelio skyrimas, bet per mėnesį jis lanko mažiau nei 4 akademines valandas (1 akademinė valanda yra 45 min.) - t. y. mažiau kaip 2-3 treniruotes (priklausomai, nuo jų trukmės), tam mėnesiui NVŠ kompensacija yra neskiriama. Todėl tėveliams svarbu užtikrinti vaiko lankomumą.

5. Kokie yra mokinio, tėvų/globėjų įsipareigojimai?

Pasirašius su VšĮ Sostinės krepšinio mokykla sporto mokymo sutartį ir Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartį, mokinys įsipareigoja lankyti užsiėmimus, o tėvai/globėjai užtikrinti vaiko lankomumą ir informuoti SKM darbuotojus apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

KITA

1) Kaip užsisakyti aprangą?
Aprangą galite įsigyti Sportpoint parduotuvėje (Jasinskio g. 14 A).

Neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą?

Rašykite mums el. p. info@skm.lt (atsakome ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) arba skambinkite tel. nr. 8 679 24419.